Živá kniha bezdomovce

Trochu polemiky o bezdomovectví.

Psal jsem Živou knihu alkoholika tak nějak, aby jste pochopili, že vnitřní můj pocit mě přesvědčuje, že jsem alkoholikem proti své vůli. Zni to velmi zajímavě, ale pravdou je a můj život to potvrzuje, Nikdo nepozná zda se s dispozicí k alkoholu narodí nebo ne. Ale kdybych se znovu narodil, tak bych už s ní počítal a varovné signály bych bral vážně. Být naivní a tvrdit si, že konzumaci zvládnu, byl můj málem smrtelný omyl. 

U mě, jako bezdomovce je to jinak. Bylo to mé svobodné rozhodnutí a jedinné správné, v té dané chvíli mého rozhodnutí. To hovořím o tom, jak jsem se poprvé dostal na ulici. Je to smutné, když to budu klasifikovat konkrétněji jako "ˇUtěk od rodičů". Tento případ je v současné době mezi mladými bezdomovci snad nejrozšířenější.

Když jsem přišel na Domeček, tak mi vrtalo hlavou, jak ten projekt Následné péče vlastně funguje a proč je tak nastaven jak je.Tady se dozvíte mé osobní názory na prezentované sociální zásady .... Musím dodat, že tato analýza je napsána životem a má nějakou formu jen proto, že někdo už o tom psal dříve. Viz Zdroj.

Analýza
sociálně vyloučených spoluobčanů

(bezdomovců)

Typy bezdomovců podle způsobu bydlení:

 • Mají kde bydlet, ale pouze tam občas přespávají (Nesnášenlivost, pronájem, moc lidí ..)
 • Občas navštěvují rodinu nebo známé (Občasná výpomoc, ...)
 • Úplně odloučení od rodiny a od známých (Odcizení, úmrtí ...)
 • "Bydlí" v opuštěné budově nebo v jiném úkrytě (Nějaká bouda, zahradní chatka, ...)
 • Ubytovna to všechno může prolínat (I na delší dobu)
 • Zpestřením bezdomovců jsou zdravotní a sociální zařízení (Nemocnice, noclehárny...)
 • Nebydlí, už všechno vyzkoušely, pouze přespávají na určitých místech (Lavička, sklep ...)

Pozn.: "Slušně vychovaný" bezdomovec si vyzkouší všechny typy bydlení, tak jako já.

Důvody bezdomovectví

 • Opuštění ústavu (Útěk, ukončení pobytu v zařízení, návrat z výkonu trestu ...)
 • Soudní vystěhování (Vyřazení z evidence PÚ, ukončení zaměstnání ...)
 • Exekuce (Půjčky, oběti podvodníků ...)
 • Nevyhovující bydlení (Přelidněný byt, vydírání, týrání ...)
 • Rozvod (Vyklizení pole, vyhazov ...)
 • Úmrtí (Bez vzniku převodního práva nebo dědictví)
 • Útěk od rodiny (Řešení konfliktů a problémů, touha po svobodě ...)
 • Vyhýbání se trestu (Před nástupem VT, strach z návratu domů ...)
 • Nemoc (Duševní onemocnění, závislost - asociální chování ...)
 • Prostě chtějí (Nepoznali jiný způsob života, nebo už neumí jinak žít ..)

Ve všech případech to je nedostatek nebo nadbytek: Lásky, Peněz, Odpovědnosti, Pochopení, Konfliktů, Výchovy, Vzdělání, Spravedlnosti ...

Tedy: Na ulici se může ocitnout každý s ohledem na své jednání a komunikaci. Typuji 50 na 50, že za to někdo může a ne já.

Dlouhodobá nezaměstnanost je společný jmenovatel bezdomovectví, a to jako příčina (Nedostatek peněz může vést k půjčkám, ztrátě majetku, rozvodu, opuštění rodiny, závislosti, drobným krádežím ...) nebo jako stoprocentní důsledek. Když jste na ulici, špatně se chodí do práce.

Pozn.: Označení "sociálně nepřizpůsobiví" záměrně nepoužívám, protože stát se bezdomovcem znamená: Nekompromisně se přizpůsobit nové sociální skutečnosti. Obzvláště, když druhá strana svým diktátem je výrazněji nepřizpůsobivá. A tak to působí v rodině, ve skupinách, komunitách a společnosti celkově. Označení "nepřizpůsobiví" bych použil pouze u osob pod vlivem návykových látek a duševně nemocných, protože každý chce někam patřit a ne být někam strčen.

Prvky potřebnosti

Životní styl: (Stresující strádání)

 • Bezpečí (Nemají domov)
 • Zdraví (Sporná zdravotní péče a hygiena)
 • Izolace (Zanedbaný zevnějšek, nedobrovolná i dobrovolná, klid)
 • Přežívání (Základní potřeby i z kontejneru)
 • Násilí (Ze společnosti i uvnitř komunity)
 • Citový vztah (Nepochopení, rodina, děti, sex)
 • Minulost (Dluhy, kriminál, dostává většinou jiný charakter a rozměr)
 • Přátelství (Falešné nebo prospěchářské)
 • Uplatnění (Pomocné práce, sběr druh. surovin, prodej nalezených věcí)
 • Bezpracné peníze (Žebrota, krádeže, podvody)
 • Závislost (Útěk od reality, uvolnění)

Pozn.: Zvyk přechází ve "Vyhovující způsob života", v kterém lze najít uspokojení !!! Neumí a nechtějí žít jinak, a to mám z vlastní zkušenosti a není to lenost. Ti, co šly na ulici z "pasťáku", a už si zvykli, jsou s návratem do společnosti na tom nejhůř. Nikdy tam nebyly. Nemají se kam vracet. Je to trest na doživotí.

 

Prvky potřebnosti jsou u každé osoby jiné, já jsem měl všechny. Převládá pocit, že nikoho a nic nepotřebuji. Většina dovede být samostatná. Dáno délkou pobytu na ulici a vlastními schopnostmi.

Absence nereálných potřeb: (V podmínkách stresujícího strádání)

 • Abstinence od závislostí (Jen když nejsou peníze)
 • Odpočinek (Pouze pasivní, energie ze zítřka)
 • Plánování (Posun jen do určité meze, pouze krátkodobé)
 • Perspektivy (Počet nezdařených pokusů, nechuť řešit své problémy)
 • Zodpovědnost (Pouze fiktivní svoboda)
   

Prakticky normální potřeby všechního života běžných spoluobčanů
jsou v podmínkách na ulici jedině na obtíž a nikomu nechybí.

Jsou to nadstandardy pro život na ulici,

Závěr

Toto řeší Následná péče AS pro alkoholiky a gamblery.

Tzn.: Odstraní stávající styl života (stresující strádání) a

aktivuje "nereálné potřeby" pro nový styl života.

Havířov Listopad 2011
Zpracoval Zdeněk Sečka

Zdroj: Světová zdravotnická organizace (WHO), Evropská observatoř bezdomovectví, součást Evropské federace národních sdružení pracujících s bezdomovci (FEANTSA)

Dodatek: Tato analýza nezahrnuje bezdomovce, kteří si platí podnájem a žijí z důchodů a brigád. A vlastně až nebudou moci si přivydělat, tak skončí na ulici. To je smutné. A je jich hodně. Nebo nejsou na Pracovním úradě, pracují na černo, a jen tak prostě žijí někde v podmájmu. Bude to zajímavé na sklonku života....

Poznámka pod čarou


Další stránky jsou psány jako dokumenty k této analýze a ve všem ji upřesňují. Je to můj život a moje zkušenosti, které dost doplňují některé teorie v sociální oblasti. Ale hlavně jsou psány proto, abych si vysvětili, proč se mi to bezdomovectví tak zalíbilo, že se mi to nechtělo ani měnit. Vážně, užíval jsem si to. A to je problém u mnoha bezdomovců. Tady resocializace tvrdě naráží.