Odkazy

Pět pořadů, které souvisí se Službou následné péče a se mnou

Odkazy na webové stránky, které souvisí s problematikou alkoholismus a abstinence

Jeden odkaz pro milovníky básní. Dříve jsem psál básně jen s alkoholickou inspirácí. Dnes to zkouším i bez pití. Na liter.cz se prezentuji jako VEDz RVAHEs. Tak prosím: http://www.liter.cz/autor-info-124264

Poznámka pod čarou


Jak tyto stránky konzultuji s alkoholikama abstinentama, tak mi došlo, že pobyt v uzavřené komunitě je to nejlepší, co jsem mohl pro sebe udělat. Samotný pobyt a moje účast mě vedli k upevňování vůle. Člověk se musí chtít změnit, být ochoten v mnoha věcech udělat "císařský řez" a hlavně se přizpůsobit novému způsobu života - bez alkoholu.

Život v komunitě Následné péče není jedinná cesta k abstinenci. Ale přincipy, které jsou na těchto stránkách uvedeny, platí i obecně pro každého alkoholika, který chce abstinovat. Osobně tuto službu doporučuji. Není jen pro osoby bez přístřeší.