Čtyři pilíře abstinence

Projekt Následné péče

Realizace myšlenky, jak udělat z alkoholika abstinenta, je založena na čtyřech principech osvojení nových návyků pro život bez pití a s tím související změny. Ikdyž každému začínajícímu abstinentu život v komunitě nemusí vyhovovat, je možné tyto principy uplatnit ve svém soukromí, kde se rozhodnete abstinovat Určitě jsou důležité..

  • Pracovní návyky
  • Volnočasové aktivity
  • Skupinový přístup
  • Individuální přístup

imagePracovní terapie přidala do mého života starost o řádný chod života na domečku. Vyzkoušel jsem si skoro všechny. Péče o zvířata, úklid domečku, starost o kuchyň, sad a zahradu. Poprvé v životě jsem držel kosu v ruce. Měl jsem dobrého učitele a tak králíci měli co jíst. Křeče jsem zažil u výdeje stravy, kdy jsme měl přivezený vydat tak, aby nepochybilo. Sníh jsem odhazoval pouze jednou, potom jsem musel chodit na rehabilitace. Úklid domečku byla taková klidovka. Tenkrát jsme měli ještě pašíka a tak vykydat hnůj byla pro mě také novinka. Všechno to mělo něco společného. Výsledný dobrý pocit. Užitečný jsem už dlouho nebyl. Nejdéle jsem měl na starost kuchyň a pejsky. Dnes jsou to nejlepší kamarádi pro všechny uživatele - mazlíci.

imageVolnočasové aktivity. Jsem manuálně nezručný a tak se většinou věnuji tvůrčí práci. Moc jsem dohnal s vědomostma na počítači. Windows XP byly pro mě španělskou vesnicí. Vytvořil jsem si mail a začal komunikovat ze světem Líbila se mi také arteterapie. Každý večer jsem si četl. No vzdělával jsem se. Chodil jsem do studovny a zajímal se o to, co je to vlastně sociální práce. Mockrát mě pomohla. Tak nějak se zrodil nápad, že bych mohl být dobrovolníkem. Mimo jiné jsem zase začal psát básně. S alkoholem jsem psal "schýzu" a chtěl jsem si vyzkoušet, jestli mi to půjde psát střízlivý. Jo povedlo se. A tak, aniž bych si to uvěradomoval, se mi vracely hodnoty, o které jsem už dávno přišel. Teď jak se tak na to dívám, cítím to lépe než, když jsem to prožíval.

imageSkupinový přístup.  Psychoterapie je, jak jsem vyčetl, léčebné působení na duši. A fakt. Můj život byl pouze jedna jediná hodnota. Alkohol. Dnes už mám žebříček hodnot a nebojím se to přiznat. To není chvástání. Ze stavu, kdy jsem si nevážil ani sám sebe, jsem to dopracoval k tomu, že všichni známí mi drží palce. A to je fajn. Kromě toho je to hlavně o komunikaci. Změny v jednání a chování. Uklidnění se. Jako alkoholik byl můj temperament cholerika velmi výrazný.  Povedlo se mi z toho temperamentu vyházet to neefektivní, to znamená rozčilování a vztekání. Ponechal jsem si ambice a životní vitalitu jsem obrátil správným směrem. Není to jednoduché, ale věděl jsem, že se musím změnit sám pokud chci změnit svůj život.
Tématické skupiny, které vede sociální pracovník, jsou vždy vedeny s cílem posunout komunitu kvalitativně výš. Je to o řešení všedních životních problémů jako jsou vztahy, zázemí, hospodaření, dluhy,  spoření, základní potřeby, a všechno co se týká života vůbec.

imageIndividuální přístup zastřešuje celý život v komunitě.  Stal se mi součástí každodenního života, mám pocit, že si ho i dovedu vynutit. Vidím to jako účinný prostředek pro pochopení mých problémů. Každý jsme jinačí a tak, co pasuje mě, nemůže pasovat jinému. Řešil jsem takhle výkon pracovní terapie. Individuální rozhovory s terapeuty ohledně konkrétních problémů. Od dluhů, které mám, až k mému chování. Důležité je držet směr. K abstinenci. "Žádný vzrůšo". Co je dobré pro ostatní, nemusí být dobré pro alkoholika abstinenta. V této komunitě byla silná podpora a pochopení pro každý můj problém. A to si stále vynucuji. Abstinent má jen krůček k recidivě. A to si musí moje nejbližší okolí uvědomit. Každý je rád rozmazlován. A tak si vážím každého, kdo mě vnímá i s těma chlupama, co mám.
Velice hodnotím nevázané večerní rozhovory s pečovateli. Je to o nových přátelstvích s náhledem na mě jako na člověka, který má potřebu mluvit o sobě a tak mi to bylo umožněno. Velmi důležité.

Poznámka pod čarou


Pokud se alkoholik mění v abstinenta, dochází k přeměně z Individua a Individualistu. Ano, cítím to tak. Okolí se ke mě chová jinak, já se chovám vzhledem k sobě taky jinak než jsem byl zvyklý. A než tento pocit pomine, tak to chce ještě pár let abstinence. Asi jde o zvyk a důvěru.