Dědičnost

Sebrané informace o vývoji náhledu na alkoholismus

Zdroj: http://ona.idnes.cz/pocet-ceskych-alkoholiku-se-zvysuje-dv0-/deti.aspx?c=A070711_162249_koureni_bad
V roce 2007 máme v republice 300.000 lidí závislých na alkoholu, řekl primář z léčebny v Bohnicích.

Zdroj: http://www.psychohratky.com/2008/10/alkoholismus.html
V roce 2008 je brán alkoholismus pořád jako obecná hrozba

Zdroj: http://www.martabouckova.cz/ShowPage.aspx?tabId=471&chosenMenuItem=441
V roce 2009 se již připouští možná dědičnost a začínají pokusy na krysách ….

Zdroj: http://www.studenta.cz/kdy-se-z-vas-stava-alkoholik-ptali-jsme-se-dbornika/magazin/article/458
V roce 2010 se již připouští možnost, že do alkoholismu se můžeme propít.

Zdroj: http://www.sportvital.cz/zdravi/alkohol-a-zdravi/je-sklon-k-alkoholismu-dedicny/
V roce 2013 se uvádí, že „za sklon k alkoholismu může skupina genů umístěných na 11. chromozomu.“

Zdroj: http://www.elekarnice.cz/news/zavislost-na-alkoholu-a-dedicnost/
V roce 2014 se již Alkoholismus uvádí jako středně až vysoce dědičné psychiatrické onemocnění, kdy u konkrétního jedince dojde k přesmyku ze škodlivého pití alkoholu do závislosti na alkoholu (Hranice kdy, je individuální)

Zdroj: http://www.drogy.net/vyzkumy-a-studie/alkoholismus-je-dedicny-potvrzuji-vedci.html?pager=5
Téhož roku v prosinci se uvádí, že vědci pokračují ve hledání genu, který …..
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/355450-alkoholismus-je-dedicny-potvrzuji-vedci.html
Téhož dne vyhází potvrzující zpráva z jiného zdroje

Trochu odbočím

Potopa světa. Byla nebo nebyla. S ohledem na tvrzení kreacionistů a velmi srozumitelný výklad Pavla Kábrta zcela připouštím tvrzení, že potopa byla. A to jen lehce vzpomínám na starší kultury, které ve svých písemnostech potopu světa také uvádějí. Bylo mi záhadou, proč byl tak Bůh rozčarován svým dílem, že se rozhodl ho zničit. Člověk se „minul cíle“ – tedy zhřešil. Ale to nezavinilo jeho odsouzení. Bůh ve své stvořitelské práci udělal jednu chybu. Nechal alkoholismus dědičným. Za těch pár pokolení to narostlo geometrickou řadou … S tímto „zmetkem“ člověka se doopravdy nedalo nic jiného dělat. Viz Genesis 6.

Chvála Pánu Bohu. Dědičnost byla odstraněna. Ponechána byla jen dispozice. Jinak bychom těch pár tisíciletí nepřekonali. Morální a mravní úpadek člověka zachraňovali a zachraňují dodnes proroci a Ježíš, Mojžíš, Budha, Konfucius, Lao-c´ …
"Bůh nám dal tolik náboženství, aby každý k němu mohl najít cestu."  VEDz RVAHEs
Také internet je protkán láskou všech zástupců náboženství a víry v lepší život. Odkrývá se také duchovní – kosmická energie, jako zdroj síly, moudrosti a léčení duše i těla. Viz další kapitola. Ještě bych tady chtěl dodat, že o nějakém stvoření mimozemskou civilizací nemůže být řeč. Už Vesmír je postaven tak, aby Země "fungovala" a Země je postavena tak, aby na ní mohl být život. Tedy náš stvořitel je mimo prostor a čas...

Z výše uvedeného textu mi vyplývá, že alkoholismus byl a je pro lidstvo „likvidační“. Bůh nám sám nabízí mnoho cest k uzdravení. Bůh s lidmi uzavřel novou smlouvu. Už další pohroma, něco jako potopa, nebude. Všechna náboženství mají jednu společnou vlastnost. Dovedou "spirituálně" odstranit jakoukoliv závislost a předem před ní Výrazně varují.

Důkaz mého tvrzení je sám v Bibli.

Genesis 9:20Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici. 21Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. 22Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. 23Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřili. 24Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, 25řekl: „Zlořečený buď Kanaán; ať je pro své bratry otrokem všech otroků!“
Z trestu Kanaánovi, který mu Noe udělil, mi vyplývá, že opilství bylo zlořečeno a Noe se za svůj čin tímto způsobem ospravedlňoval před Bohem. Bohu se to líbí. Přikrýt hanbu toho druhého by měli umět všichni. V životě jsem si právě tímto získal na ulilci dost hodně přátel. A vlastně vyzkoušejte si to. Je za to dost dobrá odměna. Dnes se to stává přežitkem. Bulvární plátky jsou toho důkazem. Tady hanba každého jiného je potěšením čtenáře.    

Zpět ke genetice

„Zdraví prýští ze sebezapření.“ Takhle jsem byl vychováván a to moje rodiče byli prostého původu. Antická Sparta byla socialistické výchově nakloněna. Nebo "Ve zdravém těle, zdravý duch." atd. Ale navíc se vědělo, že to funguje. A co tohle moje rčení „Chceš nějakou lepší vlastnost než máš ? Začni se chovat tak, jako že už ji máš.“ Používal jsem to hodně ke svým změnám a funguje to. … Ano, takhle nějak funguje EpiGenetika. Tři miliardy buněk DNA a z jich si vlastním chováním a žitím v celé své nádheře aktivujeme z toho našeho DNA jen to, co si zaviníme nebo přejeme sami. Jo, nekompromisně jsme schopni svým žitím svoje tělo, tedy i rozum – hlavu, silně zdeformovat nebo vyšperkovat. Na všechno, co je v nás špatné se vymlouváme, že jsme to zdědili a jsme schopni pomlouvat i své prapředky. To je hrůza, jak si člověk zjednodušuje život jen proto, aby nemohl být lepší, zdravější, spokojenější, … Vnímám to jako velmi nezodpovědný přístup ke svému životu a věřím, že ve čtvrtém tisíciletí to bude trestné...

Nerozuměli jste mi ? Tak jinak. Začnu citací z e-booku Zázračné tělo od Mgr. Markéty Strnadové. http://marketastrnadova.cz/

Ve světle takových informací dostávají afirmování, muzikoterapie, terapie tancem, psychologie, zdravá výživa a mnohé „alternativní“ léčebné směry naprosto nový rozměr, nemyslíte?

Není to žádná věda pro praktický život. Jde jen a jen o pozitivní způsob života a myšlení v něm. Ano, myšlenka a nemusí být ani vyřčena, nám dává využití DNA do pořádku nebo obráceně. DNA se nemění, ale moje tělo využívá právě ty geny, které jsou pro mě dobré. Protože chci změny k dobrému … pro věřící uvádím: Tichá modlitba je přece taky vyslyšena.

Vážení přátelé, alkoholismus vážně není dědičný, vono to s tím alkoholem bude tak trochu „vošajstik“. Prostě šmakuje ? Tak do toho. Vstříc moderním závislostem. Bude nás víc. Ale věřte, že vyhrabat se z toho … no však jste to četli a ještě co budu teprve psát … hrůza a děs o bezdomovectví ... kriminále ....

Ve výše uvedeném e-booku je pár výborných odvolávek na upřesňující informace, které vás mohou zajímat. Je pravdou, že jsem nezmínil cvičení, ale tož tak, to se přece rozumí samo sebou. Když cvičím mysl, cvičím i tělo. Jo jo. I já v šedesáti. Pochopili jste to dobře. Funguje to i obráceně. Taková správná životospráva - jídlo, spánek, vyžití, meditace ... atd To je posilovnička.

 

Dodatek pod čarou


Přímá dědičnost alkoholismu tedy není, ale věřím, že jsem dost přesvědčivě na svém osobním příkladu upozornil na skutečnost, že každý kdo má aspoň tu onu Dispozici k alkoholismu, tak se může k němu propracovat. Vymlouvat se, že jsem ji zdědil po tátovi nebo mámě je přinejmenším slabošské a už vůbec ne Vysvobozující. Pozor na to !!! Apeluji na onu dispozici proto, že ten můj učitel v "chlastu", propil celý život, alkoholikem nikdy nebyl a dožil se úctyhodného věku.