Úvod

Abstinent Zdeněk

Prožil jsem si hodně štěstí. Falešné i to Ryzí.
Dnes prožívám tento pocit v tom, že poznávám sám sebe a mohu se měnit
VEDz RVAHEs

Tyto stránky jsem začal psát z několika důvodů

 • Jsem alkoholik
 • Alkoholik se nesmí nudit a tak píšu
 • Mám s pitím celoživotní zkušenosti
 • Od 3.září 2009 abstinuji
 • Překvapilo mě, že alkohollik.cz je, ale abstinent.cz není. Tak proto
 • Navíc věřím, že moje stránky mohou pomoci lidem, kteří mají problém s alkoholem
 • Také si myslím, že ten kdo tento prolém vidí ve svém okolí, může jej začít lépe chápat
 • Alkoholiků přibývá a mělo by se o tom víc mluvit
 • Velké procento abstinentů dělá stejné chyby, které vedou k recidivě a mělo by se o tom mluvit.

V těchto stánkách pokračuji ve psaní z několika důvodů

 • Byl jsem čtyřikrát bezdomovec
 • Ikdyž už pátý rok abstinuji, pořád mám potřebu se posouvat
 • Zjistil jsem, že mnoho lidí nechce otevřeně mluvit o bezdomovectví a alkoholismu
 • O bezdomovcích stejně jako o alkoholicích je mnoho předsudků
 • Bezdomovců přibývá a mělo by se o tom mluvit
 • Nezanedbatelná resocializace bourá lidské vztahy a mělo by se o tom mluvit.

Zdroj

Jeden. A to jsou velké vlastní zkušenosti s konzumací jakéhokoliv alkoholu ve všech možných situacích včetně všech následků. A několikaleté zkušenosti z abstinování.
Desetileté zkušenosti bezdomovce. A to jsem zjistil až z výpisu ČSSZ o odpracovaných rocích pro důchod, když jsem to posčítal. Nebyl jsem evidovaný na pracáku, ted bez sociálky, přesněji - nebyl jsem 10 let.
Tyto stránky jsou vlastně doplňujícím materiálem k některým dokumentům lékařů Mudr. Karla Nešpora a Mudr. Zdeňka Jelínka, kteří svou lékařskou praxi věnují alkoholikům.

Poděkování

 • Za zcela nevšední péči a osobní přístup ke mě ve své ordinaci lékařce Mudr. Petře Koziarové. Nedá se přehlédnout s jakou trpělivostí mě dlouhá léta přesvědčovala, abych nepil. A v současnoti, je to můj anděl strážný, nad mou abstinencí.
 • Za velmi lidský přístup k řešení mých problémů všem zaměstnancům Armády spásy Následné péče Pod svahem v Havířově Šumbarku, obzvláště Mgr. Tomášovi Kolondrovi, který mě přijímal. Díky němu jsem udělal ten první krok. Rozhodl jsem se nepít.
 • Křesťanskému sboru Armády spásy, Lence Cholevové a Manželům Henk a Ardi van Hattem, kteří mě přijaly zpět do sboru jak zrtacenou ovci a doprovází mě na nové cestě abstinenta.
 • Zvláště pak chci poděkovat službě WebSnadno.cz za to, že mohu pokračovat ve tvorbě těchto stránek, protože stránky http://www.websnadno.cz/ sponzorují jejich vývoj. Sám jsem sice programátor analytik, ale s kódem html 3 jsem se setkal před 12ti lety a dál jsem se nedostal. Tyto stránky jsou pro amatéry, jako jsem nyní já, úplně nejvhodnější.

Poznámka autora

Doporučuji číst tyto webové stránky tak jak jdou za sebou. Měla to být kniha, ale vzhledem k tomu, že mám chorobu z povolání (programátor), tak jsem zvolil tuto formu. Navíc se můžete kdykoliv vrátit k vybrané sekci a nepotřebujete záložky.

Přeji klidné a nerušené čtení. Nepíši "pěkné čtení", protože místy to moc pěkné není, obzvláště v pasážích Živých knih alkoholika a bezdomovce.

Dodatek - nový a novější

V současné době probíhá aktualizace Živé knihy bezdomovce a její dokončení plánuji na příští rok. (Já vím, v roce 2015 jsem se k ní vůbec nedostal)
Seznámil jsem vás s novou závislostí na hře Empire, bojoval jsem s tím půl roku a ....
Tyto stránky jsou pořád pracovní materiál. Mají už několik etap za sebou.
Letošní rok 2015 i přes mou půlroční absenci zaznamenaly upřímný zájem. Projevem jsou maily, které mi přichází a za které jsem vděčný.
Letošní rok 2016 mě roztříštil. Uvědomil jsem si svou druhou, kvantovou bytost, která vždy chtěla být lepší než já. A tak jsem začal psát druhé stránky http://abstinent.pageride.cz/.  Uvědomil jsem si, že bez těch druhých tyto první nedopíši.

Víte, jsem na sociálce a mám sedm chronických nemocí. Zaměstnání se svým zdravotním stavem a s ročníkem narození 1955 je všude, kde projevím zájem k smíchu. Díky sponzorství websnadno a pageride se mohu naplnit pocitem, že na stáří nežiji naprázdno. A to je skvělé. Nehledě na to, že zájemců na obou frontách přibývá. Což je mi mzdou a energií psát dál. Děkuji.

Dopsal jsem Živou knihu alkoholika
A uvědomil jsem si, že trvalá abstinence je velmi zajímavá a začal jsem o ní psát.
Píši Živou knihu bezdomovce
A uvědomil jsem si funkčnost hermetiky v kriminále, tak jak ji popisují Egypťané

Jednodušeji. Vždy když píši příspěvek na jeden web, tak mě doklepne souvislost na druhý. Ano, funguje to oboustraně.

A uvažuji o nové sekci. Prázdný život abstinenta ? Letošní vánoce a poslední společné sezení absolventů Následné péče s Mgr. Silvii Quitsovou Ph.D. mě inspirovalo k tomu, jak víc ještě mohu pomoci. Začnu psát o svých chybách, kterých bylo nespočetně a vidím, že je dělají také mí přátelé abstinenti začátečníci. Některé jsou již popsané, ale ztrácí se v textu. Nedílnou součástí také bude nekompromisní rekapitulace ve směru, co nám alkohol dává .... vážně dává. A pak to nejdůležitější. Jak o to nepříjdeme, když přestanem pít a co k tomu dostaneme jako bonus.. ...
 

Z těchto stránek lze kopírovat libovolný text bez svolení autora
s uvedením odkazu na tyto stránky.