Alkoholik

Alkoholismus

Wikipedie kalsifikuje alkoholismus takto: Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván.

S tím léčením je to však všelijaké. Po prvním léčení jsem byl na antabusu jeden rok a tak jsem nepil. Kdybych ho nebral, tak nevím  Pak jsem byl ještě dvakrát. Vždy jsem si chtěl hrát na konzumenta a oho se to zvrtlo. Po třetí, když jsem se vracel z léčení, tak tentýž den jsem to oslavoval. Alkoholik - jako já - potřebuje delší dobu hlídané abstinence a to s tím cílem, aby se naučil žít bez alkoholu a to pod psychoterapeutickým dozorem. Jo. Vidím to jako funkční.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) uvádím:

Alkoholikem je každý člověk, který vykazuje alespoň tři ze sedmi následujících příznaků v období dvanácti měsíců:

  • Piji stále víc a víc, všechno možné
  • Absťáky, musím se ráno spravovat
  • Tahy, piji v kuse delší dobu
  • Slibování, snaha, nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat pití
  • Buď piju nebo se léčím
  • Takže již mám pouze jednoho koníčka
  • Pokračuji v pití i když mám problémy v práci, rodině, se zdravím ...
  • Splnil jsem všech sedm příznaků

Poznámka pod čarou


Smutné na této stránce je, že stačilo si uvědomit první čtyři body a přestat. To by ještě šlo lehce. V této úroni jsem měl závislost pouze psychickou. Viděl jsem kolem sebe, že tyto stavy opilosti a pití jsou normální a stává se to každému. Později už začala závislost fyzická. a přišly výmluvy proč musím pít...