Dvanáct kroků

Mých Dvanáct kroků k abstinenci. Postup podle Anonymních alkoholiků Viz Odkazy. Důkaz toho, že to funguje a není to ani tak složité. Dnes. Na začátku se mi to zdálo být skoro nemožné.

 1. Po čtyřech debaklech jsem si řekl, že by to mohlo stačit. Přestal mě bavit dobrodružný život s alkoholem. Zatoužil jsem po klidu a míru ve svém srdci.

 2. Moje vlastní vůle. přestat pít, mě mockrát a krát zklamala. Přiznal jsem si v celém rozsahu, že sám to nezvládnu. Abych se dal do kupy. Abych byl zase tím správným Zdeňkem. Byl jsem tak naštvaný, že bych se spojil i Ďáblem, kdyby to pomohlo. Naštěstí je tu Bůh.

 3. Vrátil jsem se k Bohu skrze Ježíše Krista a ve sboru mě přivítali se stejnou radostí jako ztracenou ovci.

 4. Sepsal jsem si svůj životopis formou komiksu. Jeden rok, jedna nejvýznamnější událost nebo dění. Dá se to pojmout i s humorem, ale jen proto, abych sám nad sebou nebrečel.

 5. Začal jsem si všímat sám sebe. Uvědomoval jsem si, nebo jsem byl uvědomován, na vlastní nedostatky, které jsem si byl nucen přiznat. Někdo řekl: Pokud nějakou vlastnost nechceš, tak se chovej tak, jako že ji už nemáš. Platí to i obráceně. Pokud nějakou vlastnost chceš, tak se chovej jako že už ji máš. Směrem stále k lepšímu.

 6. Toužil jsem po změně a modlil se. Vyznával jsem se k Bohu ve sboru a s radostí jsem přijímal každou změnu k lepšímu. To chci dělat stále.

 7. Pokora, ta je to nejtěžší. Ještě i dnes na ni zapomínám a prosím o pomoc.

 8. V mém srdci zůstali lidé, kterým jsem ublížil. Svým blízkým svou lítost dávám navědomí.

 9. Potom jsou lidé, kteří mi odpustili a lidé po kterých to nežádám.

 10. S minulostí se setkávám často. Můj dnešní pohled je jiný. Dnes ji neobhajuji, přiznávám se k chybám, které jsem dělal. Můj nový život v abstinenci často bývá dostatečnou omluvou.

 11. Vědomý styk s Bohem neskrývám a snažím se ho zdokonalovat. Už jen proto, že kdyby On nechtěl, tak bych abstinentem určitě nebyl. Poznání Jeho vůle a síly pro můj život mi dalo nový smysl a směr.

 12. Výsledek těchto kroků mě dovedlo až k tvorbě těchto stánek Stát se alkoholikem abstinentem vnímám jako poslání, které musím předávat dál.

Poznámka pod čarou


Takhle nějak, jak to je na tom obrázku, tak mě Bůh našel. Věřím, že to nemusí mít dalšího komentáře. Bible to komentuje v Danielovi 10,19 : Řekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!“ Když se mnou mluvil, nabyl jsem síly. Řekl jsem: „Ať můj pán mluví, neboť jsem již posílen.“

Když jste na dně a někdo vás slušně osloví, může to být záchrana, pokud ji neodmítnete. A já ji neodmítl a uvěřil. Nikdy není pozdě začít lepší život.