Něco o vztahu k alkoholu

Člověk a alkoholismus

Alkoholismus není dědičný, Ale dispozice k němu ano. Nehledě na to, že i bez dispozice se můžeme k němu vypracovat. Je to stejné jak u rakoviny. V podstatě se s ní rodíme, ale ne všichni máme k tomu dispozici, aby nám přerostla přes hlavu. Nicméně, můžeme se k ní však dopracovat vlastní životosprávou. Stejně jak u alkoholu.

Pro mě a pro většinu alkoholiků je pouze jedinný lék. Nepít - abstinovat. Alkoholik to má nastavené obdobně jako "Cukrovkář". Ten nesmí cukr, protože jinak mu stoupne. Alkoholik nesmí alkohol, jinak se rozpije a čeká ho zase "debakl".  Pravdou je, že diabetik to má jednodušší. Může to léky redukovat. Alkoholik nemá čím.

Rozdělení podle vztahu k alkoholu

  1. Abstinent. Člověk, který nepije vůbec z jednojakých důvodů. Nemoc, sport, předsevzetí, víra, ... U alkoholiků to jediná možnost, tak přestat pít. Stačí deci vína, jedno pivo, jedna štamprle tvrdého a je to tu zase.
  2. Konzument. Člověk, který nemá problém s alkoholem. Je k alkoholu lhostejný, proto dovede ocenit kvalitu podávaného moku. Alkohol mu nepůsobí žádné potíže v osobním nebo rodinném životě.
  3. Pijan. Tak tento člověk už má problém s alkoholem a proto mu není lhostejný. Dovede zasvědceně mluvit o každém moku a to jen proto, aby mohl pít dál. Alkohol může dovést až k závislosti. Kritický stav.  Viz.dále: "Jak se stát alkoholikem."
  4. Alkoholik. Tak ten už pouze pentluje mezi nemocnicí a hospodou (pitím). Z toho vyplývá, že střízlivý je pouze v nemocnicií.

Poznámka pod čarou 


První bod jsem ve svém životě přeskočil. Popíjel jsem už jako nezletilý. Na konzumenta jsem si jen hrál. Pijan jsem byl do prvního léčení. Alkoholik většinu svého života. A konečně se dostávám k bodu jedna, tedy do dětských let, kdy jsem zase abstinentem. Zcela přirozený stav těla a duše.