Režim abstinenta

Abstinent začátečník musí mít režim. Služba následné péče má výhodu také v tom, že tento režim má. Pamatuje na vše. Strava, práce, odpočinek, volný čas, čas na sebereflexi a plánování zítřků. Jo, to je množné číslo.

Odpočinek neboli volný čas, kdy jsem si mohl dělat co chtěl. S ohledem, že jako alkoholik jsem byl hyperaktivní, tak jsem cítil potřebu se uklidnit. Naučil jsem se po obědě spávat hodinku. Nejde o zvyk. Lehce jsem se to po odchodu z domečku odnaučil. Před snídaní jsem stihl ranní rituál a večer jsem si četl, nebo díval na televizi. Odpočinek je pro alkoholika velmi důležitý. Únava může vést ke stresům a následným situacím, které alkoholik řeší pitím.

Pravidelná strava. To je pro alkoholika novinka. Pro mě, když jsem pil, bylo jídlo až na posledním místě a to pro normální život je špatné. Je výborné, že si moje tělo zvyklo na pravidelný příjem a výdej energie. Tím se předchází únavě, která se slastně dostaví až večer. Takže zpočátku jsem chodil spát se slepicemi. Pozor, stalo se pravidlem, že abstinent z počátku přibere. Energii, kterou byl zvyklý přijímat v alkoholu, dohání jídlem. To je OK.

Páce nebolí pracovní terapie. Jedná se o základní návyk užitečnosti. Vzhledem k tomu, že jsem bydlel na Domečku, tak se vlastně práce točila kolem života v komunitě. Byla ráno i odpoledne. Abstinující alkoholik by měl vykonávat takovou pracovní činnost, která mu vyhovuje. Jinak je to špatně. Vede to ke stresům.

Volný čas neboli volnočasové aktivity. Alkoholik se nesmí nudit. Když jsem se nudil, šel jsem do hospody, nebo do obchodu pro alkohol. Proto jsem aktivoval všechny koníčky. Navíc jsme měli i kolektivní hry. Např. Petang, kroket, pink ponk, šipky nebo bowling. Jako bonus jsme si mohli vyzkoušet i výlety a návštěvy. Např. hory nebo do měst na výstavu, do muzea, kina a divadla ap.

Sebereflexe. Je dobré se ji učit tak dlouho, dokud si ji neosvojím. Bez toho abstinovat nejde. Tím se dá předcházet konfliktům, které mohou přerůst přes hlavu. Uvědomovat si sám sebe vede k výborné komunikaci. I když někdy opožděně, ale nikdy není pozdě. Když jsem to nezvládal, tak jsem požádal o individuální psychoterapii. Když ani tak ne, tak jsme to řešili ve skupině, neboť víc hlav, víc rozumu tady funguje.

Komunity, aneb společné sezení. Je to normální i ve společném životě s někým. Jsou ranní a večerní. Točí se to kolem všeho dění na domečku. Dobré jsou tématické skupiny, které jsou předmětem řízených diskuzí. Naučil jsem se tady neuhýbat od problému, ale jej vyřešit. Bez plánování to v životě nejde. Jinak bych se nepohnul z místa.

imagePoznámka pod čarou


Režim dne působí staticky, vypadá to že se nic nehýbe dopředu. Proto je život alkoholika abstinenta začátečníka rozdělen do tří fází. Splněním svých úkolů a nároků svého okolí se posouvá z jedné fáze do druhé  Zvyšují se nároky a přesouvá se zodpovědnost sám za sebe. Je dobré, aby okolí mělo v mou abstinenci důvěru. Získávám ji prátvě tím, že jsem se stal přizpůsobivý. Viz dále.

No a tady na té fotce jsem po patnácti letech opět na horách. Byl to pro mě obrovský zážitek. Je dobré abstinovat a jezdit na výlety nebo chodit na různé akce. Fakt.