Skutečné kroky

Cesta k Bohu, k novému životu.

Dvanáct kroků Anonymních Alkoholiků

1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy začaly být neovladatelné.
2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.
9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.
10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.
11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech záležitostech.

Tady uvádím svých dvanáct kroků, které mě dovedly k Bohu a tím k novému životu bez alkoholu. Každý krok jsem činil svobodně, někdy z pochopení nutnosti. Některé kroky jsem učinil nevědomě. Ikdyž je to napsané jako návod, návod to není. Je to jen jedna cesta.

 1. Ořezat všechny větve svého stromu života. I tu, na které sedím. Vzdát se všeho a všech. Spálit mosty. Nebýt ničí a nikomu nepatřit. Uvědomit si tak sám sebe bez jakýchkoliv přísad zvenčí, protože to co bylo venku už není. Stojím tu sám jen se svou závislostí.

 2. Není třeba věřit. Je třeba začít se bát své závislosti. Uspat ji a chodit kolem ní po špičkách. Jen tak zjistíte, kdy se probouzí. Postupně si vyjmenovávat všechny spouštěče. Vytvořit si ve své podvědomé mysli poplašné signalizační zařízení, které začne řádit, když se chuť pít vrací.

 3. Při této činnosti budete postupně odbourávat návyky zcela zbytečných činností z vašeho života. To sebou přináší přímý zásah do osobního temperamentu. K tomu je dobré si nastavit osobní etický kodex. Jen jedním směrem. K sobě. Sám sobě být si miláčkem a předkládat si potřeby laskavosti, ochoty a dobroty ve všech podobách.

 4. Nemáte nic a nikoho a nikam nepatříte. Proto se představujte novým tvářím na nových místech v celé své nové kráse. Sami zjistíte, při tomto sdílení, jak roste vaše sebevědomí. Při setkání s minulostí nechte, ať se ona projeví první. Když máte dluhy a nemáte nic, nikdo vám nic nevezme. Jen hlupák půjčí alkoholikovi.

 5. Je dobré si uvědomit, že život, který jste žili není ztracený čas. Není od věci si zavzpomínat a smát se své vlastní hlouposti, která jediná naplňovala vaši prázdnotu. Při každé příležitosti si uvědomovat, co mě to vlastně naplňuje dnes. Touha tvořit nový život. K tomu jednoznačně patří nový člověk. Vaše já začne poslouchat své druhé větší Já, protože ono ví, jak se máte chovat v každé situaci.

 6. Tímto procesem začnou vyplavávat na povrch nedostatky formou uvědomování si svých chyb. Jsou na povrchu, tak je stačí jen smést. Vykašlete se na svůj charakter. Věnujte se svým smyslům a umění komunikace. Musíte umět vše řádně pojmenovat a interpretovat. Představit si to slovně. Slovo má tvůrčí charakter. A to tvoří vše, úplně vše. Hlavně to, co potřebujete v novém člověku. Tedy i povahu.

 7. Tím se dostáváme do nějakého celkového posunu. A hlavně odsunu od lásky k chlastu. Zamilovat si život. Jemu jedinému patří vaše láska. Dát mu co potřebuje on a vy. Volně dýchat, volně se pohybovat, a nebýt ničím a nikým svázán. Život sám se vám odmění za vaši lásku k němu svou láskou k vám.

 8. Věřte, že tomu komu jste kdy ublížili, není třeba dělit na dvě skupiny. Jako na těch mi záleží a na ty ostatní. Ne. Nic nedělte. Je to jen jedna množina, z které k vám vyplavou ti, kteří vám odpustily. Trpělivost, pokora jsou zbraně pro hraní s časem, který mezi tím využijete pro další obohacování své Duševní stravy.

 9. Duše je váš život. Když ji budete pěkně krmit, nejen že vás promění, ale promění také všechny okolo vás. S radostí dělejte to, co se od vás nečeká. Jděte nekompromisně za svým cílem. Cestou osobní pohody, kterou můžete rozdávat.

 10. Když si tak budete uvědomovat potřeby své duše, zjistíte, že skrze ní poznáváte Boha. Je jasné, že ten váš bude jinačí než ten či onen. Ono je to šumaFuk. Bůh je jen jeden a dává se nám shlédnout v harmonii našich barev temperamentu.

 11. Jednou Ho oslovíte, a možná ani nebudete muset, jen stačí si všimnout, že tajná přání se plní. Toto uvědomění vás ztiší, usadí, uloží, a myšlenky volně poběží dál sami bez vaší mysli. Navštívil vás Bůh.

 12. Od této doby nejste alkoholik. Jste jen človíček, který má šílený odpor k chlastu. Protože si již nikdy nechcete nechat vzít to, co jste obdrželi svým novým životem.

Teď mohou nastoupit zcela reálné starosti. Vstup do reality sebou obnáší ve všem vztahy. Můžete zkusit obnovit staré a zjistíte, že je vše jinak. Váš pohled již nebude starý, ale nový skrze svou duši a v Boží přítomnosti. Spousta věcí odpadne, a to je dobře. Vytvoří se tak nový stavební prostor a vy ke stavbě již máte povolení.

Stavějte nový vztah k novým lidem, nové práci, novým zálibám. Vaše uplatnění nemusí být hned honosné, výnosné a podobně, opět pro hru s časem používejte vytrvalost a pokoru. Objevujte každý den nové a nové možnosti. Nechtějte být hned úspěšní. Úspěch je vedlejší produkt lásky k životu a k sobě.

V žádném vztahu se neodkládejte na druhé místo. Třebaže z opačné strany jste až na posledním. Opačná strana musí pocítit, že ona je na druhém místě. Pokud tento stav nebude srovnán na dva dva, pak je to vztah zbytečný a ztráta času. Na dva dva proto, že oba si musíte vážit toho, co sami pro sebe děláte a tím i pro vás oba.

Podstata spočívá v tom, že v ničem nejste celí. To nejsou zadní vrátka. To je přiznání, že patříme Bohu, který nás stvořil a patříme jen jemu. Věřte, že vás bůh oddělí i od toho, co milujete. Ale cest je mnoho a Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Bůh ví, co je ve vašem životě nepotřebné. Vždyť chlast jsme také milovali nadevše.

 

Realita je krásná jen s Bohem,

jinak zevšední, stane se stereotypem, dostaví si princip setrvačnosti,

a schopnost milovat život uvadá.

Tím se aktivujete zpět do pozice alkoholika,

kdy vás chlast při první příležitosti opět ovládne.

Což se běžně stává. Že.

 

Proto používejte komunikaci všude tam, kde vaše bytí nestačí. Nestyďte se popsat své pocity a city k čemukoliv, na čem vám záleží. Nepoužívejte záporné emoce. Protože to se od vás očekává. ….

Poznámka pod čarou


Věřte, že kdybych věděl toto před sedmi lety, měl bych život jednodušší. Ale i tak jsem rád, že jsem si to mohl shrnout a popsat tak, jak to u mě proběhlo a probíhá. A navíc, nikdo to nebude mít tak jednoduché, jak jsem to napsal.

Uchopit život do vlastních rukou dost dobře nejde.

Život je jak voda. Proto jen koukám, aby mi někde „neodtek“.

Ale mít ten správný proud, tož to je splavování jedna báseň.

Přeji krásné unášení svým životem.

VEDz RVAHEs

 

Viz moje druhé stránky. Vážit a vázat, Bůh tvoří do prázdnoty

http://abstinent.pageride.cz/evoluce-mysleni/muj-blog/duchovni-spojeni/