Na tréningovém bytě

Pobyt v tréningovém bytě je omezen na dva roky. "Tady si už můžu dělat, co chci." No, tak to úplně není. Tréningový byt patří Armádě spásy a zavazují nás podmínky uvedené ve smlouvě. Avšak mám tu možnost ověřit si, jak jsem to s tou abstinencí na domečku myslel. Zůstávám pořád pod dozorem, tentokrát koordinátora. Píšu si individuální plány vždy na dva měsíce dopředu včetně vyhodnocení, abych si uvědomil, zda se posouvám a kam.

imageCo dělat.  O nic, se nejedná. Jen pokračovat v tom, na co jsem si zvykl. Být prospěšný sám sobě a svému okolí. Navařit si, vyprat, mít kolem sebe čisto a pořád si udržovat veselou náladu. K tomu mi pomáhá hodně také můj spolubydlící Mirek, s kterým jsme byli na domečku spolu a tak si rozumíme a máme pořád si co povídat.

Mám přítelkyni. A to je výborné. Nepije a kouří jako já. Je to fajn. Vlastně mám novou rodinu. Má tři děti a za dva roky, co se známe, jejich nedůvěra vůči mě opadla. Byl to pro ně šok, že si jejich mamka namluvila alkoholika.

A tak si udržuji svou domácnost a ještě pomáhám přítelkyni s nákupama. Rád vařím a tak někdy navařím pro dva Chodíme spolu s vnoučaty na procházky a já se jí starám o počítač, aby ho měla vždy provozu schopný. Má mnoholetou praxi ze závodní kuchyně, takže rád ochutnávám její dobroty. Jo jo. Láska prochází i žaludkem.

Rád chodím fandit na fotbal, když hraje Domeček. Už mnoho let mám průkazku do všech knihoven města Havířova, takže pokud neseženu informace na internetu, tak jdu do studovny. Poslední dobou se zajímám mimo jiné o kreacionismus versus vědecké poznatky.


 

imageSpolupráce s domečkem zůstává pro každého absolventa  Služby následné péče otevřena. Měsíčně odpracuji minimálně tři směny na domečku jako dobrovolník. Funguji jako alkoholik "stařešina" a snažím se být uživatelům této služby užitečný. Nejvíce nasloucháním. Sám vím, jak to je dobré, když jsem si na Domečku mohl popovídat s někým, kdo mi rozuměl. Velmi často se mi stává, že podobné zážitky ze života mám taky, a tak se mohu sdílet aspoň tak, že popovídám, jak to v daném případě dopadlo se mnou. Tato činnost je pro mě velice příjemná. A mám dojem, že mě to také dost silně utvrzuje v abstinenci. Což je fajn.

Poznámka pod čarou


Je to takový život abstinenta nanečisto. Tady webové stránky zatím končí. Život jde dál a tak jak bude plynout, tak s přibývajícím časem, skutečnostmi a tím i zkušenostmi, budu tyto stránky aktualizovat dál.